Samaria & Galilea - Het Vijfde Evangelie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Programma
Door Samaria naar Galilea

Nadat Johannes de Doper onthoofd was door Herodes Antipas, vertrok Jezus naar zijn vaderstad Nazareth. Hij vestigde zich in Galilea, waar Hij predikte en heelde, waar Hij de Blijde Boodschap verkondigde.
We gaan met Hem mee. Door het noordelijke stukje van de Judea woestijn trekken we over de heuvels van Israël naar het noorden.
Deze dag is een zeer bijzondere dag, omdat we dan door de Bijbelse landstreek Samaria 
 trekken. Door vlaktes en bergen die extra gaan leven vanwege de vele Bijbelse verhalen die zich daar hebben afgespeeld. Wat te denken van zovele zwerftochten van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob? Of het verhaal van Jozef die door zijn broers eerst in een put gegooid en later verkocht werd?

Maar ook Nieuw Testamentische verhalen: Jezus die de 10 leprozen geneest in het grensgebied van Galilea met Samaria. Of de put waar Hij water vraagt aan de Samaritaanse vrouw.

En weet u waar het woord simonie vandaan komt?
We bezoeken de stad Samaria; de uiteindelijke hoofdstad van het Noordrijk, na de tweedeling van het rijk, na Salomo's dood.  Later werd de stad, na de zoveelste verwoesting, door koning Herodes de Grote herbouwd en Sebaste genoemd. Hier in Samaria/ Sebaste is volgens zeer oude  traditie het hoofd van Johannes de Doper begraven.
Maar we beginnen in Nablus, bij de put op het stuk grond dat Jakob kocht. Diezelfde put is het waar Jezus te drinken vroeg aan de Samaritaanse.
Op Mount Gerizim, de heilige berg, hebben we een ontmoeting met Samaritanen. 


Aan het einde van de dag zijn we in Galilea. Vele bijzondere plaatsen uit het Evangelie gaan we de komende drie dagen bezoeken.

Dag 6, 7 & 8

Te beginnen in Nazareth, waar de engel de Blijde Boodschap bracht aan Maria; de plaats waar Jezus een groot gedeelte van zijn leven heeft gewoond. Hier bezoeken we de plek van de Aankondiging door de engel Gabriël aan Maria, dat zij moeder zou worden van Gods Zoon. We bezoeken de kerk gebouwd boven Jozef's werkplaats. De plaats van de oude synagoge van Nazareth, de eeuwenoude waterbron van Nazareth en de Orthodoxe kerk daarbij.


Aansluitend bezoeken we Kana, de plaats van het wijnwonder op de bruiloft; en de berg van de Transfiguratie:Tabor.

De volgende dag in Galilea staat in het teken van het Meer van Galilea.  Hier ligt bijvoorbeeld Tabgha, de plaats van de eerste Broodvermenigvuldiging, de plek ook van het houtskoolvuur van de verrezen Heer. De tweede vaderstad van Jezus, Kafarnaüm, waar Hij vele wonderen verrichtte.
En natuurlijk een boottocht over het Meer van Galilea, naar de overzijde, naar het land van de Gerasenen. Op het meer leggen we de boot stil en lezen het verhaal waarin Jezus zich meester toont van de schepping, regen en storm gehoorzamen Hem.
Aangekomen aan gene-zijde van het meer, bezoeken we Kursi. Ruïnes van een kruisvaardersklooster herinneren ons aan het wonder dat Jezus het Legioen uit de bezeten man dreef. Hij was óók meester over de geestelijke wereld. Duivels die vervolgens bezit mochten nemen van de kudde zwijnen die daar gehoed werd. 

De laatste dag in Galilea begint met een bezoek aan een recent ontdekte en nog maar zeer kort geopende bijzondere plaats: Magdala. Archeologen zijn nog volop bezig deze stad boven water en boven gronds te krijgen. Per toeval werd hier een synagogevloer gevonden die bij nader onderzoek de enige authentieke synagoge in Galilea uit de eerste helft van de eerste eeuw bleek te zijn! Een synagoge dus waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat hier Jezus geweest is.

Hierna bezoeken we de Berg der Zaligspreikingen. Hier zette Jezus zich neer en legde zijn leerlingen zijn ler uit: De Bergrede, met daar het gedeelte van de Zaligsprekingen.  Uitkijkend over het Meer van Galilea, met al die bijzondere plaatsen die we gisteren bezocht hebben (en nu dus herkennen),  wordt de gehele Bergrede voorgelezen.

Vervolgens gaan we naar het noordelijkste puntje van onze reis, Banias. Ook Jezus ging hier heen, vlak voor Hij op ging naar Jeruzalem. Hier op deze bedevaartplaats van alle denkbare Griekse en Romeinse goden, stelde Hij zijn apostelen de vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En wie zeggen jullie dat Ik ben?
"Gij zijt de Christus, Zoon van de Levende God" zo beleed Petrus zijn geloof.

Genietend van dit prachige natuurgebied, waar de Jordaan ontspringt uit de het smeltwater van de berg Hermon, beëindigen we deze wonderschone dag. En tevens ons verblijf in Galilea. Op naar Jeruzalem!

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu